WITTE & SOLÁ

Witte & Solá

 

 

En EFM nos encantan los proyectos de crecimiento y como consultores de ACC10 solemos participar en la mejora del área financiera y de control de gestión. La experiencia suele ser muy positiva, sobre todo cuando el equipo de la empresa se involucra de forma notable. Ese fue el caso de Witte & Sola, una empresa industrial, con un equipo altamente motivado hacia la mejora y la excelencia. Pocos meses después de finalizar el proyecto recibimos copia de este correo electrónico enviado por la dirección a los responsables del programa 360º de ACC10, que refleja de forma clara los beneficios de poner orden en el área de dirección financiera y control de gestión.

 Bona tarda benvolguts amics/amigues,

 Em poso en contacte amb vosaltres per tal de compartir els nostres resultats. Hem superat ja el primer trimestre de 2011 i ens toca fer una primera avaluació de les millores aconseguides des del 31 de Desembre passat.  Aquest es un exercici que considero que es adequat en front a la nostre participació en el programa 360º pel qual vàrem reestructurar l’àrea de Finances i Control de Gestió dins del darrer trimestre 2010.

 Les fites mes significatives aconseguides son:

 • La exemplar implantació del pressupost 2011 i la utilització regular e integrada del mateix per part dels departaments.
 • Seguiments mensuals acurats, informació de Control de Gestió compartida i valorada.
 • Seguiment mes fidel de la tresoreria i control a mig termini, amb la utilització d’eines integrades en el sistema.
 • Nova estructuració bancaria ( nou pool bancari)
 • Reducció significativa de pòlisses infrautilitzades
 • L’Elaboració del pressupost d’inversions, ens ha encaminat cap a la sol·licitud d’uns d’ajuts a la competitivitat del Ministeri d’Industria (31.12.2010), el qual ens ha estat concedit
 • Aquesta concessió ens ha provocat la creació i estructuració d’un nou àmbit d’innovació a Witte y Solà i per tant, la incorporació d’un enginyer a càrrec
 • Degut a això, també ha sigut convenient implantar un nou mòdul de SAP, anomenat PS dedicat al control i seguiment dels projectes d’inversió i la seva documentació. A dia d’avui ja es perfectament operatiu i clarificador
 • Finalment i no menys important, s’ha desenvolupat un cert ambient d’implicació positiva al voltant del control i les finances;  “estan de moda”

 Per tot això, ens  plau comunicar-vos ho i un cop mes, puc considerar el vostre programa com un cas d’èxit molt satisfactori per a nosaltres.

 Aprofito també per destacar l’important col·laboració que en tot aquest projecte hem rebut de External Financial Management  en les persones de Argelia Garcia i Ariadna Suñol, que han fet una gran tasca tutora.

 Moltes Gracies

Una cordial salutació

 Xavier Solá · Direcció General

Witte y Solá, S.A.

4 Responses to WITTE & SOLÁ

 1. Pingback: WITTE & SOLÁ | TravelSquare

 2. Pingback: Crecimiento empresarial con soporte público » EFM

 3. Pingback: EXPANSIONA-T » EFM

 4. Pingback: EXPANSIONA’T: ABIERTA NUEVA CONVOCATORIA » EFM

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Go to top